Personopplysninger

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE

Lov om behandling av personvern

Denne personvernserklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift. Den gjør også gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til. Den angir også hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål.

Behandling av personopplysninger hos FLOW Group

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss i forbindelse med kjøp eller salg, utfører oppdrag, søker jobb eller på annen måte er i kontakt med oss vil alle FLOW-selskaper behandle personopplysninger om deg.

Ved å bruke nettstedet og gi oss personopplysninger bekrefter du at du har lest denne Personvernerklæringen og, i den grad ditt samtykke er nødvendig og gyldig i henhold til gjeldende lov, samtykker du til at FLOW-selskapene og eventuelle tredjepartsmottakere kan innhente, bruke og fremlegge slike personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

KHMS Leder er på vegne av selskapene ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Se nederste avsnitt for kontaktinformasjon.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler ulike typer personopplysninger avhengig av hvordan du er i kontakt med oss.

Dersom du er kunde eller kontaktperson hos kunde:

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

Navn og firmanavn/arbeidsgiver

Gjennomføre salg eller oppdrag

Rettslig forpliktelse

Inntil 10 år

Kontaktinformasjon (Adresse, epost, telefon)

Gjennomføre salg eller oppdrag

Oppfylle salgsavtale

Inntil 10 år

Dersom du er potensiell kunde eller kontaktperson hos potensiell kunde:

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

Navn og firmanavn/arbeidsgiver

Besvare henvendelse

Berettiget interesse, besvare henvendelse

Inntil 10 år etter avsluttet korrespondanse

Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon)

Besvare henvendelse

Berettiget interesse, besvare henvendelse

Inntil 10 år etter avsluttet korrespondanse

Dersom du er kontaktperson hos leverandør:

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

Navn og firmanavn/arbeidsgiver

Gjennomføre kjøp

Oppfylle kjøpsavtale

Inntil 10 år etter siste kjøp

Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon)

Gjennomføre kjøp

Oppfylle kjøpsavtale

Inntil 10 år etter siste kjøp

Dersom du er potensiell FLOW Business Partner:

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

Navn og firmanavn/arbeidsgiver

Besvare henvendelse

Berettiget interesse, besvare henvendelse

Inntil 10 år etter avsluttet korrespondanse

Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon)

Besvare henvendelse

Berettiget interesse, besvare henvendelse

Inntil 10 år etter avsluttet korrespondanse


Dersom du er arbeidssøker:

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

Navn

Rekruttering

Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse

6 måneder etter mottatt søknad

Kontaktinformasjon (adresse, epost, telefon)

Rekruttering

Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse

6 måneder etter mottatt søknad

CV og søknad

Rekruttering

Berettiget interesse, nødvendig info for eventuell ansettelse

6 måneder etter mottatt søknad


Dersom du besøker våre nettsider:

FLOW Group bruker cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker eller benytter tjenester på en nettside.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider og bygge statistikk for bruken, men IP-adressen blir anonymisert slik at informasjonen ikke kan spores til deg som person.

Andre cookies som benyttes kan inneholde informasjon, som i seg selv eller i kombinasjon med andre tjenester kan defineres som personopplysninger.

Personopplysning

Formål

Behandlingsgrunnlag

Lagringstid

IP-adresse og brukeratferd

Markedsføring

Samtykke

Inntil 2 år etter siste besøk

IP-adresse og brukeratferd

Bedre brukeropplevelse

Berettiget interesse, nødvendig for tjeneste

Inntil 1 år etter siste besøk

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Lenker til andre nettsteder mot ulike sosiale medier som Facebook, Linkedin og Instagram vil kunne medføre at informasjon om deg som samles ved bruk av våre nettsider. Denne informasjonen vil da kunne deles med andre ut fra din avtale med disse leverandørene, og FLOW Group vil derfor ikke være ansvarlig for bruken av denne informasjonen da den følger dine personverninnstillinger mot den aktuelle leverandøren.

Dine rettigheter som registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet – se www.datatilsynet.no.

Klage

Hos Datatilsynet kan du også fremme klage dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med lovgivningen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende e-postadresse: personvern@flow-group.no